Vẹn Cả Đôi Đường

Lớp Phủ PVD của ASSAB

Việc sử dụng thép AHSS (Advanced High-Strength Steel – Thép Cường Độ Cao) đã tăng đáng kể trong các cấu trúc khung gầm (BIW) của ô tô. Do đó, nhìn từ khía cạnh gia công khuôn mẫu , nhu cầu về thép công cụ tốt hơn cũng đã và đang gia tăng nhanh chóng theo.

Hầu hết thép công cụ và thép gió truyền thống có lẽ chỉ có thể đáp ứng tốt một tính năng, ví dụ như tính năng chống mòn cao thì chống mẻ lại thấp. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ cao gây ra bể/mẻ khuôn do áp lực cao lặp đi lặp lại khi khuôn làm việc với các vật liệu thép cường độ cao. Vì vậy cần thiết có 1 sự kết hợp nhiều tính năng hơn để đảm bảo năng suất sản xuất cao và ước tính được tuổi thọ của khuôn hoạt động mà không bị dừng đột xuất. Một giải pháp khuôn mẫu tốt hơn để sản xuất các chi tiết bằng thép AHSS là một loại thép công cụ hiệu năng cao kết hợp với một lớp phủ PVD.

Khi chọn phương án sự kết hợp thép công cụ và lớp phủ PVD để làm khuôn mẫu cho một ứng dụng gia công nguội, có 4 yếu tố rất quan trọng cần cân nhắc:

1. Các loại lỗi

2. Chất Lượng Công Cụ

Các bề mặt làm việc của công cụ phải phẳng mượt và không bị mòn hay gỉ trắng để có được hiệu năng cao nhất.

3. Lựa Chọn Thép Công Cụ và Lớp Phủ

4. Xử Lý Nhiệt

Điều quan trọng nhất là phải RAM thép ở một nhiệt độ cao hơn vùng nhiệt độ trong quy trình phủ mạ và vùng nhiệt độ mà austenite còn tồn dư.

Để biết thêm thông tin, nhấp vào đây để tải tập tài liệu của chúng tôi xuống. (phiên bản tiếng Anh)